خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 20:44  توسط رها  | 
گر نگهدار من آن است که میدانم هرگز من را رها نخواهد کرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 20:42  توسط رها  | 
سلام دوستان عزیز از اینکه این مدت نبودم شرمنده

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 20:41  توسط رها  | 
پیامبر اکرم (ص): 

صبر کلید فرج است یعنی بردباری خود مثل کلیدی برای باز کردن قفل مشکلات عمل می کند نه فقط مسکنی برای سوختن و ساختن با گرفتاریها

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 20:41  توسط رها  | 
فتم خدایا سوالی دارم چرا هر موقع من شادم همه با من می خندند ولی وقتی غمگین هستم کسیبا من   نمی گرید؟ 

گفت: خنده را برای جمع آوری د وست و غم را برای انتخاب بهترین دوست آفریدم. 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن 1393ساعت 20:38  توسط رها  | 
وقتی به خدا اعتماد کنی دیگه شکست معنا ندارد.

خدایا تنهام نذار.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آذر 1392ساعت 15:59  توسط رها  | 
خداوندا پناهم باش

تنهایم کنارم باش

جهان تاریکی محض است

میترسم تو یارم باش

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آذر 1392ساعت 15:57  توسط رها  | 
الــهــی دلی ده که شـوق طاعـت افـزون کنـد و تـوفیق طاعـتی ده کـه ببهشـت رهنمون کند.

الــهــی دلـی ده کـه در کــار تــو جــان بــازیـم و جــانـی ده کـه کــار آن جـهــان بـسـازیـم.

الــهــی نفسـی ده کـه حلقـه بنـدگـی تـو گـوش کند . جـانی ده کـه زهر حکمـت تـو نـوش کند.

الــهــی دانـــایــی ده کـــه در راه نـیـفـتـیـم و بـیـنـــایــی ده کـــه در چــــاه نـیـفـتـیـم.

الــهــی پـایی ده کـه با آن کـوی مهـر تـو پوئیم و زبانی ده کـه با آن شکـر آلای تـو گـوئیم
+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 0:8  توسط رها  | 
چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده چرا که دیروز ما وقت نکردیم ازش تشکر کنیم .
چی می شد دیگه هرگز شکو فا شدن گلی رو نمی دیدیم چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردیم .
چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم.
چی می شد اگه خدا امروز به حرفهامون گوش نمی داد چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم .
چی می شد اگه خدا خواسته هامونو بی پاسخ می گذاشت چون فراموشش کردیم .

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 0:6  توسط رها  | 

خدایا
به داده ات و نداده ات
                                 شکر
که داده ات نعمت است....
                                            و
نداده ات حکمت..........


+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391ساعت 0:5  توسط رها  |